dgz Μάιος 18, 2016 0

Κανόνες

Δείτε τις Παραβάσεις, τις Προβλεπόμενες ποινές, καθώς και τους Χαρακτηρισμούς παραβάσεων στον παρακάτω πίνακα.

Αιτιολογία Παράβασης Προβλεπόμενη Ποινή Χαρακτηρισμός Παράβασης
 #1 – Χρήση πολ. όπλου ή αεροβόλου. 2 μήνες – 2 χρόνια. Χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#2 – Μη εφοδιασμός με δελτίο κατοχής κυνηγετικού όπλου. Χρηματική ποινή ή κράτηση Πταίσμα
#3 – Χρήση παγίδων, δηλητηρίων, ελκυστικών φώτων κ.λ.π. 2 χρόνια ή χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#4 – Χρήση ελαστικής σφενδόνης, ομοιωμάτων κ.λ.π. Κράτηση και Χρηματική ποινή Πταίσμα
#5 – Θήρα ενός καταφυγίου θηραμάτων (Άγριας Ζωής). Μέχρι 2 χρόνια Πλημμέλημα
#6 – Παράβαση των ορίων εκτροφείων, φόνος εκτρεφόμενων ζώων. Μέχρι 2 χρόνια Πλημμέλημα
#7 – Μεταφορά δια δημόσιου μεταφορικού μέσου, κυνός άνευ φίμωτρου Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο Πταίσμα
#8 – Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα. Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο Πταίσμα
#9 – Διατήρηση σε υπαίθριες ποιμενικές εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών. Ένα μήνα ή χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#10 – Σύλληψη κυνηγετικού σκύλου περιπλανώμενου με διακριτικό σήμα. Έξι μήνες και χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#11 – Θήρα εντός πόλεων, κωμοπόλεων σε ακτίνα 250 μέτρα κ.λ.π. Επίσης εντός αμπελώνων κ.λ.π., πυρήνων, εθνικών δρυμών, στύλων Ο.Τ.Ε. Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#12 – Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα υδρόβιων πτηνών. Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά Πλημμέλημα
#13 – Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και η μεταφορά δεμένων όπλων εκτός θήκης, χρήση προβολέων και ελκυστικών φώτων Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά Πλημμέλημα
#14 – Οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων ως συναυτουργοί κ.λ.π. Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά Πλημμέλημα
#15 – Θήρα έλαφου, δορκάδος, φασιανού κ.λ.π. Τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς εξαγορά. Πλημμέλημα
#16 – Θήρα ωφέλιμων πτηνών και θηλαστικών, αγοραπωλησία παντός θηράματος κατά τη διάρκεια απαγόρευσης της θήρας, καθ’ όλο το έτος, λαγού και πέρδικας, η θήρα πλέον ενός λαγού και τεσσάρων περδίκων, έκθεσης κοινής θέας – βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων. Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο. Πλημμέλημα
#17 – Θήρα άρκτου και λύγκα (ρήσου) Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο Πλημμέλημα
#18 – Μεταφορά κυνηγετικού όπλου σε περίοδο απαγόρευσης θήρας, άνευ άδειας δασικής ή αστυνομικής αρχής ή διάβαση με δεμένο όπλο από εκτάσεις απαγορευμένες στη θήρα. Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο Πταίσμα
#19 – Θήρα δι’ ενέδρας (καρτέρι στις πηγές) χρησιμοποιούντος βοηθού άνευ αδείας, θήρα καθ’ ομάδες κ.λ.π. Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο Πταίσμα
#20 – Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και μισή ώρα προ της ανατολής του ήλιου. Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο Πλημμέλημα
#21 – Θήρα άνευ αδείας Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο Πλημμέλημα
#22 – Άρνηση για έλεγχο κυνηγετικού σάκου και μηχανοκίνητου μέσου Μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο Πλημμέλημα
#23 – Κατοχή, εμπορία, κατασκευή ή εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων συσκευών με μιμητικές συσκευές φωνές πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους. Φυλάκιση έως ενός έτους ή χρηματική ποινή Πταίσμα
#24 – Παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις ή σε δάση και δασικές εκτάσεις. Κράτηση ή πρόστιμο ή και τα δύο Πταίσμα
#25 – Κυνηγετικό όπλο που δέχεται περισσότερα από τρία φυσίγγια (ένα στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη) ή παραποίηση ή απάλειψη του αριθμού του όπλου. Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#26 – Παραχώρηση κυνηγετικού όπλου σε πρόσωπο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας. Φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#27 – Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται το κυνήγι τους. Πλημμέλημα
#28 – Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητο μέσο ή μεταφορά κυνηγετικού όπλου σε όχημα δεμένο και εκτός θήκης. Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών Πλημμέλημα
#29 – Η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων. Φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#30 – Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία. Φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή Πλημμέλημα
#31 – Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από την ακτή. Θήρα από μηχανοκίνητα πλωτά μέσα στην ανοικτή θάλασσα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα. Φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή
Tags: